Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz
en gespecialiseerde ggz, binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en voor Sorera is dit hier in te zien:

Kwaliteitsstatuut

 

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar info@sorera.nl of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.