Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Tarieven psychotherapie

Voor volwassenen worden de tarieven voor psychotherapie aangehouden zoals die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij het eerste contact vinden er eerst enkele intakegesprekken plaats, meestal gaat dat om 3 gesprekken, soms worden het er meer. Wanneer de intakefase is afgerond en behandeling wordt gestart, vinden er behandelgesprekken plaats. Soms is het zinvol om later in de behandeling nog enkele diagnostiekgesprekken te doen, dit wordt dan van te voren met je besproken. Er wordt doorgaans gewerkt met gesprekken van 45 minuten. Er wordt gewerkt volgens het principe ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat in principe de geplande duur van de sessie wordt gefactureerd. Duurt het gesprek (meer dan) 15 minuten korter of langer dan wordt het tarief daaraan aangepast.

Een intake- of diagnostiekgesprek van 45 minuten kost €183,07
Een behandelgesprek van 45 minuten kost €156,72

Ook telefoongesprekken, beeldcontact, emailcontact en intercollegiaal overleg worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd. Bij emailcontact wordt de totaal bestede tijd op een dag bij elkaar opgeteld tot 1 consult.

De volledige lijst met tarieven die van toepassing zijn in 2024, vind je hier.

Annuleer tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren

Indien je niet naar een afspraak kan komen en de afspraak niet afzegt of korter dan 24 uur van te voren afzegt, kan het tarief van de geplande afspraak in rekening worden gebracht als ‘no-show’ met een maximum van €100,00. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betaling en declaratie

Ongeveer eens per maand ontvang je een factuur voor de geleverde zorg. Je betaalt de kosten zelf aan Sorera.
De factuur kan je gebruiken om de kosten te declareren bij de zorgverzekering. Deze voldoet aan de eisen zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergoeding contractvrije zorg

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er aan verschillende eisen worden voldaan. Zo moet er een geldige verwijsbrief zijn bijvoorbeeld. Ook moeten de tarieven op bovenstaande wijze worden berekend en gefactureerd.

De vergoeding valt onder de basisverzekering. Sorera heeft geen contracten met verzekeringen. Dat betekent dat het van je polis afhangt hoeveel je vergoed krijgt. Er zijn veel verschillende polissen en verzekeringen hanteren soms aanvullende voorwaarden. Zo kan het nodig zijn om vooraf een machtiging aan te vragen. Check je polisvoorwaarden om zeker te weten hoe jouw dekking is. Neem gerust contact op als je vragen hebt of kijk op www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer informatie. Zij hebben ook een overzicht met de vergoedingen per zorgverzekering.

Hou er rekening mee dat het eigen risico wordt toegepast bij de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg. Dit wordt elk jaar vanaf 1 januari opnieuw toegepast. Het kan dus zijn dat voor een behandeling meerdere keren het eigen risico moet worden betaald als de behandeling in een volgend jaar doorloopt.

Algemene voorwaarden

In de praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing.

 

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar info@sorera.nl of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.