Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Tarieven psychotherapie

Voor volwassenen houdt Sorera de tarieven aan voor psychotherapie zoals die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven voor 2022 vind je hier.

Indien uw zorg niet onder de vergoeding valt dan wordt dat een ‘niet-basispakketzorg consult’ genoemd. Dit tarief is per 60 minuten.

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: € 95,00 per gemiste afspraak.

Algemene voorwaarden

In de praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te vinden.

Betaling en declaratie

Ongeveer eens per maand ontvang je een factuur voor de geleverde zorg. Je betaalt de kosten zelf aan Sorera.
De factuur kan je gebruiken om de kosten te declareren bij de zorgverzekering. Deze voldoet aan de eisen zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er aan verschillende eisen worden voldaan. Zo moet er een geldige verwijsbrief van de huisarts zijn bijvoorbeeld. Ook moeten de tarieven op bovenstaande wijze worden berekend en gefactureerd.

De vergoeding valt onder de basisverzekering. Sorera heeft geen contracten met verzekeringen. Dat betekent dat het van je polis afhangt hoeveel je vergoed krijgt. Er zijn veel verschillende polissen en verzekeringen hanteren soms aanvullende voorwaarden. Check je eigen polisvoorwaarden als je zeker wilt weten hoe jouw dekking is. Neem gerust contact op als je vragen hebt.

Hou er rekening mee dat het eigen risico wordt toegepast bij de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg.

Tarieven voor jongeren

De behandeling voor jongeren onder de 18 jaar wordt niet vergoed. Om de zorg toch toegankelijk te maken, wordt er een aangepast tarief gerekend van €69,00 euro per sessie van 1 uur.

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar [email protected] of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.