Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Tarieven psychotherapie

Sorera houdt de tarieven aan zoals die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Voor behandeling in de generalistische basis GGZ gelden andere tarieven, en een wat andere manier van berekenen, dan in de specialistische GGZ.

Tarieven Generalistische Basis GGZ

In de generalistische basis GGZ kunnen vier typen behandeling, ofwel ‘producten’ gedeclareerd worden. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven in 2019, is als volgt:

Product BGGZ   Tarief
Basis Kort (BK) € 507,62
Basis Middel (BM) € 864,92
Basis Intensief (BI) € 1.356,25
Onvolledig behandeltraject € 207,19

 

Het tarief voor onverzekerde generalistische basis-GGZ is €105,25 euro per sessie. Hiervan kan sprake zijn bij bepaalde diagnoses. Dit wordt altijd besproken wanneer dat aan de orde is.

Zie ook de tariefbeschikking van de NZA

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij je zorgvraag past. In overleg kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de zorgvraag toch zwaarder uitvalt.

Tarieven Specialistische GGZ

In de specialistische GGZ wordt gewerkt met Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s). Gedurende de behandeling wordt vastgelegd hoeveel minuten er wordt besteed aan de behandeling. Aan het eind van de behandeling, of na 365 dagen als de behandeling langer dan een jaar duurt, worden alle minuten bij elkaar opgeteld. Daarmee wordt vastgesteld in welke productgroep je behandeling valt op het moment van factureren. Het hangt van de behandelduur en je diagnose af, welk tarief er precies gehanteerd wordt. Kijk hier voor de tarieven als je behandeljaar (DBC) is gestart in 2018. Kijk hier voor als je behandeljaar (DBC) is gestart in 2019.

Het aantal minuten dat gerekend wordt, bestaat uit:

  • directe tijd: de tijd dat wij daadwerkelijk met elkaar spreken, telefoneren of e-mailen (de tijd die ik besteed aan lezen en schrijven van mails).
  • Indirecte tijd: de tijd die ik besteed aan overige werkzaamheden voor je behandeling: administratie, verslaglegging, correspondentie, overleg met je huisarts of andere behandelaren en eventuele andere zaken.

Zowel de directe tijd als de indirecte tijd wordt in het dossier vastgelegd en bij elkaar opgeteld.

Betaling en declaratie

Na afsluiting van de behandeling, of na 365 dagen als de behandeling langer dan een jaar duurt, ontvang je een factuur voor de gehele behandeling tot dat moment. Je betaalt de kosten zelf aan Sorera.
De factuur kan je gebruiken om de kosten te declareren bij de zorgverzekering. Deze voldoet aan de eisen zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er aan verschillende eisen worden voldaan. Zo moet er een geldige verwijsbrief van de huisarts zijn bijvoorbeeld. Ook moeten de tarieven op bovenstaande wijze worden berekend en gefactureerd.

De vergoeding valt onder de basisverzekering. Sorera heeft geen contracten met verzekeringen. Dat betekent dat het van je polis afhangt hoeveel je vergoed krijgt. Dit ligt meestal tussen de 75% (naturapolis) en 100% (restitutiepolis) van het marktconforme tarief.  Er zijn echter veel verschillende polissen en verzekeringen hanteren soms aanvullende voorwaarden. Check je eigen polisvoorwaarden als je zeker wilt weten hoe jouw dekking is.

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar [email protected] of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.