Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Informatie voor verwijzers

Behandelmethodiek

De basis van behandeling binnen Sorera is integratieve psychotherapie waarin aspecten van persoonsgerichte psychotherapieën worden geïntegreerd met gedragstherapeutische technieken zoals schematherapie. Ook wordt er gewerkt met EMDR.

Basis GGZ en Specialistische GGZ

Sorera werkt met name binnen de specialistische GGZ maar er is ook behandeling mogelijk binnen de basis GGZ. Twijfel je aan de indicatie neem dan gerust contact op voor overleg.

Binnen de Basis GGZ wordt gewerkt met de producten Kort, Middel en Intensief. Sorera heeft geen behandeling voor chronisch psychiatrische patiënten die nazorg behoeven in de basis GGZ.

Farmacotherapie

Sorera heeft geen vaste samenwerking met een psychiater. Als farmacotherapie geïndiceerd is, wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de huisarts. Eventueel kan er samenwerking worden gezocht met een psychiater in de omgeving mits cliënt ermee akkoord is dat er overlegd wordt met de behandelend psychiater.

(contra-) indicaties

Sorera is gespecialiseerd in de behandeling van PTSS en persoonlijkheidsstoornissen. Maar er is ook behandeling mogelijk voor andere problemen zoals angst- en stemmingsklachten, SOLK of eetproblematiek. Een speciaal interessegebied is de samenhang van psychische klachten en fijngevoeligheid (ook wel hoogsensitiviteit).

Er wordt geen behandeling geboden aan cliënten bij wie sprake is van:

  • Psychoses
  • Actuele verslavingsproblematiek
  • Ernstige suïcidaliteit
  • Regelmatig contact met de crisisdienst
  • Antisociale trekken

Twijfel? Neem gerust contact op voor overleg dan kunnen we samen zorg dragen voor een goed behandelverloop.

Andere verwijzers dan de huisarts

Er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Wil je verwijzen vanuit een andere discipline? Dan ben je van harte uitgenodigd om contact op te nemen voor overleg zodat er naast een verwijzing van de huisarts een goede overdracht plaats kan vinden.

Vergoedingen

Sorera heeft geen contracten bij zorgverzekeraars. De vergoeding ligt tussen de 60% en 100% van het totale bedrag, afhankelijk van de gekozen zorgpolis (natura of restitutie).

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar info@sorera.nl of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.