Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Werkwijze psychotherapie

Na verwijzing van de huisarts kan je contact opnemen. Er is altijd eerst even een telefonisch gesprek voor een eerste inschatting of je bij Sorera op de juiste plek bent.
Ook kunnen we praktische zaken bespreken zoals de facturering en vergoeding, een eventuele wachttijd en andere vragen die je misschien hebt.

Als we besluiten een intakegesprek te plannen, krijg je een aanmeldformulier toegestuurd. Het aanmeldformulier stuur je voorafgaand aan het intakegesprek terug.

In het intakegesprek kan Katinka kennismaken met jou en jij met Katinka. We bespreken je klachten en de achtergrond van je klachten. Het kan voorkomen dat we nog een tweede intakegesprek plannen of dat er aanvullende diagnostiek nodig is.
Er wordt een intakeverslag geschreven en een diagnose gesteld. Daarna is er een adviesgesprek waarin een behandelvoorstel wordt gedaan. Als je je kunt vinden in het voorstel, worden de afspraken vastgelegd in een behandelplan.
Het kan ook zijn dat een doorverwijzing wordt geadviseerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een collega meer expertise heeft op het gebied van jouw vraag.

Tijdens de behandeling

Vaak wordt de behandeling gestart met wekelijkse afspraken, in overleg wordt dit soms iets minder frequent na verloop van tijd. Heb je tussentijds behoefte aan contact dan kan dat tijdens het telefonisch spreekuur (zie onderaan de website) of je kan de voicemail inspreken dan bel ik terug.

Met enige regelmaat wordt er geëvalueerd. Dan kijken we samen of we goed op weg zijn om je doelen te bereiken en hoe het behandelcontact loopt.

Waarneming

Bij vakantie en ziekte wordt er altijd waarneming geregeld. De contactgegevens van de waarnemer staan dan ingesproken op de voicemail en genoteerd in de autoreply van de e-mail.

Is vooraf al duidelijk dat je tijdens de afwezigheid van Katinka gesprekken nodig hebt, dan worden daarvoor alvast afspraken gepland met de betreffende waarnemer.

Bij Crisis

Onder kantoortijden kan je telefonisch contact met mij opnemen voor spoed. Vanwege de aard van mijn werk, kan ik niet altijd direct reageren. Kan je niet wachten tot ik terugbel, of heb je met spoed hulp nodig buiten kantoortijden? Neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Is de situatie zo acuut dat je ook niet op de huisarts kan wachten, bel dan 112.

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar info@sorera.nl of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.