Bewust ontwikkelen voor mens en organisatie

Werkwijze psychotherapie

Na verwijzing van de huisarts kan je contact opnemen. Er is altijd eerst even een telefonisch gesprek voor een eerste inschatting of je bij Sorera op de juiste plek bent.
Ook kunnen we praktische zaken bespreken zoals de facturering en vergoeding, een eventuele wachttijd en andere vragen die je misschien hebt.

Als we besluiten een intakegesprek te plannen, krijg je een aanmeldformulier toegestuurd. Het aanmeldformulier stuur je voorafgaand aan het intakegesprek terug.

In het intakegesprek kan Katinka kennismaken met jou en jij met Katinka. We bespreken je klachten en de achtergrond van je klachten. Het kan voorkomen dat we nog een tweede intakegesprek plannen of dat er aanvullende diagnostiek nodig is.
Er wordt een intakeverslag geschreven en een diagnose gesteld. Daarna is er een adviesgesprek waarin een behandelvoorstel wordt gedaan. Als je je kunt vinden in het voorstel, worden de afspraken vastgelegd in een behandelplan.
Het kan ook zijn dat een doorverwijzing wordt geadviseerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een collega meer expertise heeft op het gebied van jouw vraag.

Heb je vragen?

Bel 085-8769673, mail naar [email protected] of vul het contactformulier in.

Nieuwe cursusdata

Wil je weten wanneer nieuwe activiteiten starten? Ik hou je graag op de hoogte.*

* Ik verstuur de data ongeveer twee keer per jaar.